ข่าว ประกาศ

-

ข่าว ประชาสัมพันธ์

-# คำสั่ง ผู้รับคำสั่ง เมื่อ
1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 949 / 2566 กีรติ 26/09/2566
2 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษไปราชการ ที่ 948 / 2566 ทวีศิลป์ 26/09/2566
3 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษไปราชการ ที่ 948 / 2566 นราวิทย์ 26/09/2566
4 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 928 / 2566 สาวิตรี 26/09/2566
5 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 928 / 2566 นันทพร 26/09/2566
6 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 928 / 2566 จตุรงค์ 26/09/2566
7 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ ที่ 937 / 2566 พิมพ์พร 26/09/2566
8 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 936 / 2566 เพียรชัย 26/09/2566
9 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 936 / 2566 ผกามาศ 26/09/2566
10 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 936 / 2566 กัญญพร 26/09/2566
11 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 935 / 2566 ธีระ 26/09/2566
12 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและนิสิตเดินทางไปราชการ ที่ 934 / 2566 วิชยา 26/09/2566
13 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและนิสิตเดินทางไปราชการ ที่ 934 / 2566 กนกวรรณวลัย 26/09/2566
14 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและนิสิตเดินทางไปราชการ ที่ 934 / 2566 Chie 26/09/2566
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีปีงบประมาณ 2566 ที่ 933 / 2566 อุไรวรรณ 22/09/2566
  แสดง 15 รายการ