รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2024

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566
สอบในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า (ค่าย 2)

ประกาศ / ระเบียบ แนวปฏิบัติ / กำหนดการ / หนังสือตอบรับ (ดาวน์โหลด)

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า (ค่าย 1) ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 2024

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

1. รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าค่าย 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 09.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 35 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนค่าย 1 ระยะเวลา 10 วัน (วันที่ 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2566)

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือก

มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าค่ายฝึกอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 ได้เต็มเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ายฝึกอบรม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมค่าย จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และที่พัก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Geography Exam

Social Links